OSNOVNI PODACI

  • Pun naziv pravnog subjekta: "Sat-Trakt" Doo

  • Adresa: Maršala Tita 111, 24300 Bačka Topola, Srbija.

  • Delatnost i šifra delatnosti: Telekomunikacije (64200)

  • Matični broj: 08551375

  • Poreski broj: 101446215

  • Web adresa: www.sattrakt.com

  • Kontakt telefon: 024/715-761

  • Kontakt e-mail: office@sattrakt.com