STALNO STE U POKRETU?

{{ item.title }} {{ item.type_rs }} {{ item.place_rs }} {{ item.address_rs }}

STALNO STE U POKRETU?

BUDITE ONLINE I KADA NISTE KOD KUĆE.

SAT-TRAKT WiFi HOTSPOTS su zone u kojima bežičnim putem možete pristupiti internetu. Besplatan pristup internetu mogu koristiti svi koji poseduju uređaj sa WiFi bežičnim pristupom (laptop, tablet, smart telefon, iPod) i koji se pritom nađu u oblasti koju pokriva SAT-TRAKT WiFi HOTSPOT.