Veleprodaja


Na ovoj stranici nalazi se referentna ponuda za veleprodajne usluge SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA.


Standardna ponuda za usluge međupovezivanja sa javnom fiksnom komunikacionom mrežom preduzeća SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA,
Bačka Topola
- primenjuje se od 1. decembra 2016.


Za sva pitanja u vezi sa veleprodajnim uslugama, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom tržištu kontaktirajte nas:
telefon: +381 24 4 155 195, e-mail: veleprodaja@sattrakt.com